רקע לפעילות משימה השיר דרך העבודה הגדרת המושגים סיכום מידע על המושגים מהי כתבה עיתונאית דף למורה דף הבית לאתר רעות

מהי כתבה עיתונאית?

§       לכל כתבה מבנה קבוע:

הכותרת – מציגה את נושא הכתבה.

פתיח מעניין – משפטי הקדמה המציגים את הנושא בצורה מעניינת.

זכרו - הכותרת והפתיח, תפקידם למשוך את עינו של הקורא, לעורר בו עניין וסקרנות.

גוף הכתבה – עיקר הכתבה, החלק המכיל את התיאור העיקרי של הדברים: פירוט הנושא, תיאור נרחב והסברים.

בגוף הכתבה ישנו שילוב של מידע ממקורות שונים.

§      הכתבה חייבת לענות על חמש שאלות:

מי? מה? מתי? מדוע? היכן?

§      סגנון הכתיבה:

 יש לכתוב משפטים פשוטים וברורים ככל האפשר. בגוף הכתבה יש צורך לחזור על המילים והפרטים החשובים שאותם ציינו בכותרת, בכותרת המשנה ובפתיח. החזרה מקלה על הקורא את קליטת העובדות.

§       עיצוב:

 כותרת מודגשת גדולה.

כותרת משנה מודגשת וקטנה בהשוואה לכותרת הראשית.

תמונות מלוות את הכתבה.

תיבת טקסט: מבנה הכתבה: 
כותרת ראשית _________________
כותרת משנית _________________
פתיח _______________________
גוף הידיעה _____________________
____________________________________
____________________________________