משחקים

קלי קלות

צריך לחשוב

פרצופים מצחיקים לירקות

מצאו את ההבדלים - בונבי

תפזורת - בונבי

פאזל - בונבי

צביעות - בונבי

פאזל חלקים מסתובבים - בונבי

משחק זיכרון - בונבי

העצים מתלוצצים

תפזורת פרחים - בית ספר פלגים

זיכרון פרחים - בית ספר פלגים

משחק התאמה - רונית שדה

תפזורת - רונית שדה

מי אני?  - בית ספר "חופים" יד מרדכי

חלקי העץ ותפקידם - בית ספר "חופים" יד מרדכי

זהה את העץ - בית ספר פלגים

עצים ושיחים פורחים - בית ספר פלגים

איפה הוא צומח? - בית ספר פלגים

המשחק הירוק משרד החינוך

לדעת עץ - משחק טריוויה - משרד החינוך

בית ספר רעות - מ. א. מנשה